Iława - informacje


33.206
mieszkańców Iławy
15.881
mężczyzn
17.325
kobiet

5.090
w wieku przedprodukcyjnym

20.026
w wieku produkcyjnym

8.090
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

111
zawarto małżeństw

294
urodzeń

439
zgonów

-145
przyrost naturalny
miasto Iława
dochody

189.385.136
wydatki

191.192.704
struktura wydatków Iławy

7.504
0,004%
Rolnictwo i łowiectwo

8.390.211
4,388%
Transport i łączność

9.188.862
4,806%
Administracja publiczna

180.301
0,094%
Turystyka

7.648.157
4,000%
Gospodarka mieszkaniowa

445.050
0,233%
Działalność usługowa

178.662
0,093%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

819.763
0,429%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

686.599
0,359%
Obsługa długu publicznego

418
0,000%
Różne rozliczenia

54.456.460
28,482%
Oświata i wychowanie

797.465
0,417%
Ochrona zdrowia

11.835.040
6,190%
Pomoc społeczna

388.717
0,203%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.441.570
0,754%
Edukacyjna opieka wychowawcza

31.543.178
16,498%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.040.799
2,113%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.793.761
3,553%
Kultura fizyczna i sport

52.350.188
27,381%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-11-30 07:27
REKLAMA
pogoda Iława
0.2°C
wschód słońca: 07:33
zachód słońca: 15:27
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Iławie

kiedy
2022-12-08 20:00
miejsce
Iławskie Centrum Kultury -...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-11 16:00
miejsce
Iławskie Centrum Kultury -...
wstęp biletowany